Vraag van de Gemeente Delft

Beste inwoner van Delft,

Als deelnemer van een buurtpreventiegroep helpt u mee om uw buurt veiliger te maken. De gemeente en politie zijn blij met dit burgerinitiatief en uw bijdrage daaraan. We leven in een samenleving die continu verandert, zo ook de manier waarop criminelen te werk gaan. Waar andere klassieke vormen van criminaliteit afnemen, is er sprake van een toename van digitale criminaliteit (cybercrime). Voor de gemeente is het belangrijk om digitale criminaliteit tegen te gaan en uw hulp als betrokken inwoner is daarbij zeer gewenst.
In samenwerking met de Haagse Hogeschool is een online enquête opgesteld over het onderwerp ‘digitale criminaliteit’. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de mate waarin digitale criminaliteit slachtoffers maakt, wat mensen gemiddeld aan beveiliging doen en wat de gemeente of andere instanties kunnen doen om de digitale omgeving veiliger te maken.
Met het invullen van de enquête draagt u bij aan meer inzicht over digitale criminaliteit en andere cyberdreigingen, zodat de gemeente daar beter op kan inspelen. We hopen dan ook van harte dat u de online enquête in wil vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens worden geheel anoniem verwerkt.
De enquête leent zich het best op de laptop/computer of tablet in te vullen. Klik hier om naar de enquête te gaan.

Extra link naar de online enquête: https://response.questback.com/haagsehogeschoolacademievooric/polzvkywqo

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie over deze online enquête? Neem dan contact op met bvdwiel@delft.nl.

Hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid.

%d bloggers liken dit: