Per wijk is dit neit te zeggen, de ene wijk heeft meer buurtpreventie groepen dan de andere wijk. Wijken kunnen verschillende buurten hebben (Poptahof valt onder het Voorhof. De wijk Voordijkshoorn heeft om een voorbeeld te noemen 8 buurten, Tanthof bestaat uit West en Oost.)