Nee, als u al deel neemt aan een Buurtpreventie WhatsApp groep binnen de Voordijkshoorn dan komt u in de juiste WABP – Buurtpreventie groep.

Als u van mening bent dat u in een verkeerde BuurtWhatsApp groep zit, kunt u via het contact formulier hierover contact met ons opnemen.

U kunt zich niet aanmelden voor een buurtpreventie groep in de Voordijkshoorn.

U kunt zich uiteraard wel aanmelden bij een Buurtpreventie groep in uw buurt.
Indien u niet weet of er bij u in de buurt een WABP (WhatsApp BuurtPreventie) groep is kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen.

Ik probeer via Downloads iets te downloaden, maar zie geen download knop.

Dat kan komen omdat u niet ingelogd bent, om iets te kunnen downloaden moet u inlogt zijn.
Wij stellen gegevens beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.

Iedereen kan een evenement bij ons aanmelden via mail of via ons contact formulier, wij plaatsen hem op de evenementen kalender.

U kunt het laatste nieuws van Veiligwonenvoordijkshoorn via Facebook volgen door naar onze Facebook pagina te gaan.
https://www.facebook.com/vwvdh hier klikt u op volgen.

Als u op het pijltje naast volgend klikt, dan kunt u ervoor kiezen om onze berichten als eerste te zien.

Het doel van Veilig Wonen Voordijkshoorn is bijdragen te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Er zijn verschillende buurtpreventie groepen, onder andere via WhatsApp. Door met elkaar waakzaam en alert te zijn, kunnen we als bewoners van de buurt de politie meer en betere informatie verstrekken. Hierdoor hopen we het voor inbrekers lastiger te maken om ongezien en ongestoord hun gang te gaan.

WABP (WhatsAppBuurtPreventie) groep(en) bestaat uit buurtbewoners van de buurt WABP Groep (Bijvoorbeeld WABP – Delftshart heeft bewoners van de straten in het nieuwbouw project Delftshart) via WhatsApp groepen stellen de bewoners in geval van urgente zaken (Verdachte bewegingen / verdacht personen / etc.) elkaar op de hoogte. Daarnaast bestaan er binnen de wijk Voordijkshoorn Buurtpreventie teams, een Buurtpreventieteam bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de wijk die periodiek rondes lopen door de buurt. De taak van dit team is om tijdens deze rondes verdachte situaties en onregelmatigheden te signaleren. Zij maken ook deel uit van verschillende WABP groepen.

Voordijkshoorn heeft 11.235 inwoners

  • 50,20% man
  • 49,80% vrouw.

Oppervlakte 161 Hectare

  • 160 hectare land
  • 2 hectare water (sloten en meren)