WABP – Chat groepen

Steeds vaker worden er in de alarm groep berichten verzonden die geen prioriteit hebben, hierdoor raken wij WhatsApp Buurtpreventie leden kwijt.
Denk daarbij aan geluidsoverlast, grofvuil op staat etc.

Daarom is er voor de buurt een WABP-Chat open gezet waar iedereen zich voor aan- en af kan melden.

Maar voor GEBRUIK VAN DE CHAT APP GROEP zijn ook een aantal regels opgesteld.

WABP-Chat is de 2de applicatie in een buurt!

Dezelfde regels gelden als bij de alarmgroep met uitzondering van:

  • Hier komen NIET spoedeisende berichten
  • Klachten / klagen waarmee de beheerder contact kan opnemen met de gemeente / politie of andere instantie.
  • Extra info over een alarm melding.
  • Dit is nodig omdat mensen soms nood hebben aan bijkomende inlichtingen

Wat hoort niet in de Chat groep thuis:

  • Ik ben op zoek naar .. (oppas / gereedschap / huisdier, of iets dergelijks,
  • Ik biedt aan ….,
  • Marktplaats gerelateerde spullen,
  • Privé berichten op een andere media (mail, messenger ect…) !
  • Etc..

Houd u zich niet aan deze regels, dan kunt u door de beheerder(s) uit de groep verwijderd worden.

  • TIP VOOR DE CHAT APPLICATIEDemp de notificaties in deze groep als u niet voortdurend een melding wil ontvangen van minder urgente berichten, maar wel op de hoogte wil blijven.

Waar kan ik mij voor de WABP-Chat groep voor mijn buurt aanmelden?

Dat kan via het aanmeldings formulier

%d bloggers liken dit: