Politie gaat kentekengegevens delen

Politie kan naar verwachting kort na de zomer overgaan tot het delen van kentekens van voertuigen die betrokken zijn bij een misdrijf. Daarover heeft de directeur Vernieuwing in de Opsporing, Wim van Amerongen, concrete toezeggingen gedaan aan Veiligheidsinitiatief.

Tot nog toe waren de gegevens, zodra ze bekend waren bij de politie, onder het regime van de Wet Politiegegevens (WPG) niet uit te wisselen met burgers. De oplossing is gevonden door samen te werken met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit (LIB). Deze instantie valt niet onder de WPG en kan daarom makkelijker kentekengegevens delen.

De gegevens zullen worden gedeeld in een straal om de laatste signalering, om de verspreiding van de informatie relevant te houden.

Veiligheidsinitiatief is de politie erkentelijk voor haar inzet. Hiermee kunnen oplettende burgers extra bijdragen aan de signalering van voertuigen die gestolen zijn of betrokken bij een misdrijf.

(Bron: veiligheidsinitiatief.nl)
%d bloggers liken dit: