Container vol?

Als een container vol gooi niet uw vuilniszak naast de container. Dit trekt vogels en ongedierte aan welke de zakken openmaken. Hou uw straat schoon.

Ziet u dat de container vol zit neem dan contact op met Avalex via 0900-0507 om een melding te doen.

#vanadrichemstraat #huisvuil #ondergrondsecontainer.

%d bloggers liken dit: